การบรรลุเป้าหมายในการลงทุนในโครงการพลังน้ำ

องค์กร Save the Mekong ได้ออกแถลงการณ์ต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้ลงทุนและผู้ให้ยืมเงินกู้โครงการเขื่อนพลังน้ำเซียน – เซอนูอย กลุ่มพันธมิตรนอกภาครัฐกลุ่มชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต้องการให้ บริษัท รับผิดชอบต่อภัยพิบัติเนื่องจากเป็นโครงการลงทุนของพวกเขาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเหยื่อของความล้มเหลวทั้งหมดของเขื่อนได้อย่างเต็มที่

นายศุภลักษณ์กาญจนคุรุ ณ หัวหน้าบรรณาธิการ The Nation กล่าวถึงปัญหาที่ลาวเผชิญในโครงการลงทุนไฟฟ้าพลังน้ำสถานการณ์การผลิตกระแสไฟฟ้าในภูมิภาคและประเด็นความถูกต้องในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า นายศุภลักษณ์กล่าวว่าประเด็นดังกล่าวทำให้ไม่มีความสมเหตุสมผลและไม่มีเหตุผลทางการเงินสำหรับประเทศลาวในการบรรลุเป้าหมายในการลงทุนในโครงการพลังน้ำเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้าน