การยักยอกเงินที่ศูนย์พัฒนาสังคม

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ยึดทรัพย์ทรัพย์สินมูลค่ารวม 13,000 ล้านบาทจากคดีในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมานายแอมโล่หัวหน้าพลตำรวจเอกปรีชาเจริญสวัสดิ์ ซึ่งรวมถึงอาชญากรรมการรับสินบนและการค้ามนุษย์ที่มีรายละเอียดสูงในขณะที่มีการถอนการฉ้อฉล “call center” มูลค่า 17 ล้านบาท มีการจับกุมทรัพย์สินมูลค่า 13,000 ล้านบาท

จากผู้ต้องสงสัยในการฟ้องร้องคดีฟ้องร้องและข้อกล่าวหาการยักยอกเงินที่ศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศเพื่อความยากจน นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาเรื่องสินบนที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ Sema Pattana Chevit กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเด็กที่ด้อยโอกาสและเรื่องอื้อฉาวเรื่องการฉ้อฉล สินทรัพย์ดังกล่าวถูกนำมาจากกรณีการทุจริตของคลองจานเครดิตยูเนี่ยนซึ่งมีการลักลอบนำเงินบริจาคไปบริจาคให้กับวัดธรรมกายรวมถึงกรณีการค้ามนุษย์ทั้งสองเรื่องที่เชื่อมโยงกับศูนย์นวด “นาตาเร” และ “Victoria’s: The Secret Forever”